Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandefjord

Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
Restaurant på 1 etasje. Gnr/bnr 173/2 m.fl.
Nybygg av blokkleiligheter og eneboliger på Gokstad i Sandefjord
77 daa. Blokker i 4-5 etasjer og eneboliger. 150-180 stk boliger.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
Næringsarealer og parkeringsarealer er foreslått i 1. etasje.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Nybygg av leiligheter og forsamlingslokale mm i Sandefjord
Flors gate 1B, Dronningens gate 30-32.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole med 9 klasserom for ca 250 elever. 2-3 etasjer. Ikke behov for flislegger. Rådgiver BIMK: C3 BIM AS v/Krissana Chuenchom. Lås og beslag: Sikkerhetskompaniet AS v/Stian Borge. Radon: Radonmannen AS v/Jørgen Heir. Sedumtak: Bergknapp AS v/Bengt Tovslid. Solskjerming: Celsius AS v/ Rune Mørk.
Ny-og ombygging til hybelbygg for pilotskolen i Sandefjord
Planen omfatter 2 nåværende bygg i Hangarveien 21, samt ett nybygg. Gnr/bnr: 27/24, 35, 38, 39, 40.
Ny gang og sykkelvei i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nybygg av blokk og rekkehus i Sandefjord
21 boenheter fordelt på blokker og rekkehus planlegges. Antatt start.
Driftkontrakt for fylkes-, riksveger og fylkes-,riks- gang og sykkelveier i område 0702 Vestfold syd
Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av: 242,585 km veg totalt, hvorav 231,144 km fylkesveg, 11,441 km fylkes-g/s-veg.
Nybygg av høydebasseng på Husåsen i Sandefjord
60 000 m3. Foreløpige skisser forutsetter en diameter på ca 75 meter og en høyde på vannvolumet på 18 meter.
Ny infrastruktur for boligområde på Gokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Ny gang og sykkelvei i Stokke
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny fotballhall med kunstgressbane i Sandefjord
Kaldhall med 7-er kunstgressbane. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Byggestart er ukjent.
Nybygg av kunstgresshall i Sandefjord
Kald hall for 7-er bane. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Byggestart er ukjent.
Trafikksikkerhetstiltak i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny hall over kunstgressbane i Sandefjord
Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.
Infrastruktur for boligfelt i Kodal
Infrastruktur for ca. 100 boenheter, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av parkering ved idrettspark i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av svømmehallen i Sandefjord
Byggetips. Utskifting av fliser og lysanlegg i bassengområdet samt i hovedbassenget og varmtvannsbassenget. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023.
Oppføring av små prefabrikkerte boenheter i Sandefjord kommune
Det er valg å bruke innkledd container som løsning på boenhetene. Boenhetene skal være permanente løsninger.
Nybygg av parkering ved idrettspark i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.
Oppgradering av kunstgress ved stadion i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Renovering av leiligheter og tekniske anlegg i Sandefjord kommune
Renovering av tre mindre leiligheter, som skal innredes til bolig som er tilpasset brukere som har behov for spesiell tilpasning. Totalrenovering innvendig, med en mindre utvendig renovering. Første etasje skal innredes til tre små leiligheter. Andre etasje skal stenges av og kun benyttes til tekniske anlegg.
Utskifing av flombelysning ved ungdomsskole i Sandefjord
Byggetips. Utskifting av flombelysing ved grusbanen, treningsfeltet og 250 meters banen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Nett, rensk og bolt på Fv 312 Kullerød i Andebu
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Oppgradering av garderober i stadion i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023.
Enøktiltak ved kulturbygg i Vestfold
Totalkostnad 1,5 mnok. Prosjektet består i å skifte ut 3 stk ventilasjonsaggregater.
Utbedring av ridebane med mere i Sandefjord
Byggetips. Utbedre adkomstvei, legge frem vann, etablerre toaletter, avrette og drenere banen. Byggestart er ikke bestemt. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Utbedring av lys ved stadion i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023. Start er ikke bestemt.
Utbedring av lysløype i Helgerød
Byggetips. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Utbedring av lysløype i Hjerås
Byggetips. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Nyanlegging av beach aktivitetsflate i Sandefjord
Byggetips. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er ukjent.
Omlegging og avrettning av grusbane ved skole i Sandefjord
Byggetips. Start er ikke bestemt. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: