Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Horten

Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering. Gnr/Bnr: 77/2, 86/1, 2, 3, 99/1, 9018/1 og 9662/2.
Nybygg av blokkleiligheter i Horten
Gn/bnr: 125/19, 125/242, 125/326, 125/334, 125/333, 125/25 mfl.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Nybygg av flytende boliger og småbåthavn i Horten
Utvikles paralelt med prosjekt: Indre Havneby, ny bydel. Indre Havneby as representerer grunneiere og har intensjonsavtale med kommunen om å stå for utviklingen av flytende boliger og småbåthavn.
Nybygg av boliger i Orerønningen
Frittliggende-og konsentrert småhusbebyggelse.
Nye boliger for unge utviklingshemmede i Horten
Opsjon på hevsenk skap i 4 lgh, solceller og lyddistribusjonsanlegg.
Ny gang og sykkelvei i Horten
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nybygg av hytter på Frebergsvik
Tomtene selges til selvbyggere og utbyggere. Arbeid med infrastruktur på området ligger på eget prosjekt og er ferdigstilt. Bilveg frem til tomtgrensen. Tomtene ligger 50-300m fra sjøkanten.
Etablering av forsterkede boliger i Horten
Boligene må være robuste og tåle hard bruk. Horten kommune har tidligere anskaffet boliger som er innredet i containere/moduler; det er ønskelig at det tilbys boliger av samme type eller tilsvarende. Dette vil være en midlertidig plassering. Boligene vil flyttes til permanente plasseringer etter tilstrekkelig gode tomter er tilrettelagt for dette. Boligene skal derfor være av en enkelt flyttbart type og skal kunne tåle denne behandlingen.
Omlegging til kunstgress på fotballbane i Horten
Byggetips. Uprioritert prosjekt fra Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Horten kommune 2015-2018. Avventer politisk behandling medio desember 2014. Start er antatt av redaksjonen.
Utvidelse av lysløype i Horten
Byggetips. Sammenkobling av lysløyper. Uprioritert prosjekt fra Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Horten kommune 2015-2018. Avventer politisk behandling medio desember 2014. Start er antatt av redaksjonen.
Enøktiltak ved kulturbygg i Vestfold
Totalkostnad 1,5 mnok. Prosjektet består i å skifte ut 3 stk ventilasjonsaggregater.
Omlegging til kunstgress på fotballbane i Horten
Byggetips. Uprioritert prosjekt fra Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Horten kommune 2015-2018. Avventer politisk behandling medio desember 2014. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: