Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Holmestrand

Nybygg næringspark med kontorer, lager og logistikksenter i Re
Omfatter eiendommene med gnr/bnr 11/1, 10/6, 10/59, 10/21, 10/22, 10/23, 11/2, 11/4, 11/6, 11/11, 11/14, 11/20, 131/1 og deler av 12/1, 12/2 og 12/4 i Holmestrand, og 1/2 og deler av 2/4 i Re. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en regional næringspark med kontorer, lager og logistikksenter.
Nybygg av boligområde og næring i Holmestrand
Ca 84 daa. Gnr/bnr 79/1, 79/66, 79/22, 80/1, 79/58 og 78/7.
Ombygg til leiligheter, butikk og kafè ved kaia i Holmestrand
100-120 nye boenheter. Kafé eller butikk er planlagt i første etasje. 6 mål. Langgaten og Havnegaten.
Nybygg av leiligheter i Holmestrand
Totalt ca. 75 leiligheter fordelt på 3 byggtrinn.
Nybygg av høydebasseng i Holmestrand.
60 000 m3. Foreløpige skisser forutsetter en diameter på ca 75 meter og en høyde på vannvolumet på 18 meter.
Etablering av flersenterbygg i Hof sentrum i Holmestrand
Gnr/bnr: 270/21, 119. Mellom Voldshagan og Haslestadlinna.
Nett, rensk og bolt på Fv 313 Bolstadbakken
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: