Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestfold fylke

Færder (37)
Horten (42)
Larvik (117)
Re (19)
Sande (25)
Sandefjord (90)
Svelvik (11)
Tønsberg (69)
Nybygg av boliger i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
Restaurant på 1 etasje. Gnr/bnr 173/2 m.fl.
Nybygg av boligområde og næring i Holmestrand
Ca 84 daa. Gnr/bnr 79/1, 79/66, 79/22, 80/1, 79/58 og 78/7.
Nybygg av boliger og forretning i Sem
Arealet søkes utviklet for etablering av en bolig og plasskrevende varegrupper. Innspill kommuneplanrullering er levert. Ca 100 daa.
Nybygg av blokkleiligheter og eneboliger på Gokstad i Sandefjord
77 daa. Blokker i 4-5 etasjer og eneboliger. 150-180 stk boliger.
Nybygg av sykehjem i Tønsberg
"Møteplassen i grenda". Ca 30 mål.
Nybygg av leiligheter på Jarlsø i Tønsberg, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges ca 420 stk leiligheter på Jarlsø.
Nybygg av barne- og ungdomsskole i Sande
Ca 11 000 m2 skole, 2 000 m2 idrettshall og 3 000 m2 P-kjeller/teknisk.
Nybygg av boligområde på Hogsnes
400 daa. Ca 200 boliger.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7. gNR/BNR: 5001/784, 870, 978 mfl.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 3 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Nybygg av leiligheter og næring i Sandefjord
Næringsarealer og parkeringsarealer er foreslått i 1. etasje.
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
Antall boenheter er ikke fastsatt. 2-3 etasjer.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av kontor i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70.
Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70.
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering. Gnr/Bnr: 77/2, 86/1, 2, 3, 99/1, 9018/1 og 9662/2.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Nybygg av leiligheter, tomannsboliger og eneboliger i Svelvik. trinn 2 mfl
Strandgaten 21-25 mfl. Gnr/bnr: 17/1, 18,19 og 18/1 og 31. Totalt 90 st leiligheter og 13 stk småhus på eiendommen.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Færder kommune inviterer til konkurranse om prosjektering og bygging av ny barneskole som totalentreprise - Labakken Skole. Anskaffelsesprosedyren er begrenset anbudskonkurranse med NS 8407 totalentreprise for utførelse. Overordnet informasjon om skolen: - 1-7.trinns barneskole, 3-parallell med dimensjonerende elevantall på 588 elever - Solsikken - mottakksklasse - Gruppe 10 (G10) vedtatt flyttet til ny skole på Labakken. G10 er dimensjonert for 15 elever, hvor dette er elever med spesielle behov - Kulturskolen flytter til ny skole på Labakken - Flerbrukshall med håndballflate 25x45m - Motorikkhall på ca. 320 m2 - Kulturscene i skolens amfi på torget inkl. forenklet bibliotek og sosialt rom. - Bruttoareal på skolens bygningsmasse, ca. 9300 m2 Labakken skole har ambisjon om å oppnå gode miljø- og klimaløsninger med blant annet følgende føringer: - 30% reduksjon av klimagassutslipp ift. referansebygg. - Fossilfri byggeplass (selve skoletomten) - Lavt energiforbruk (netto levert energi) på 38 kWh/m2/år - Plusshus (opsjon)
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Eni Eiendom AS, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS og JM Norge AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Ombygg til leiligheter, butikk og kafè ved kaia i Holmestrand
100-120 nye boenheter. Kafé eller butikk er planlagt i første etasje. 6 mål. Langgaten og Havnegaten.
Nybygg av kontorbygg i Sandefjord
"Gamle pukkverket".
Nybygg av blokkleiligheter i Horten
Gn/bnr: 125/19, 125/242, 125/326, 125/334, 125/333, 125/25 mfl.
Nybygg av hotell, næring og leiligheter i Larvik
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Larvik
Totale kostnad for Grandkvartalet: 850 Mnok. Totalt ca 160-170 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Sande
Gang- og sykkelvei langs eksisterende vei, Bjørnstadveien. Rundkjøring ved kryssing Sandebuktveien-Bjørnstadveien.
Nybygg av leiligheter og forsamlingslokale mm i Sandefjord
Flors gate 1B, Dronningens gate 30-32.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Nybygg læringssenter i Larvik
Læringssenter for voksenopplæring.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 3
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole med 9 klasserom for ca 250 elever. 2-3 etasjer. Ikke behov for flislegger. Rådgiver BIMK: C3 BIM AS v/Krissana Chuenchom. Lås og beslag: Sikkerhetskompaniet AS v/Stian Borge. Radon: Radonmannen AS v/Jørgen Heir. Sedumtak: Bergknapp AS v/Bengt Tovslid. Solskjerming: Celsius AS v/ Rune Mørk.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 1 og 2
15-17 byggemåneder. Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Omlegging av fylkesvei 313 i Sande kommune
Prosjektet fv.313 Klokkerjordet tar for seg omlegging av fylkesveien på en strekning på ca. 1000 meter (Hp02 km 500 – km 1500). Det skal bygges to nye rundkjøringer og to nye gang- og sykkelveikulverter. I tillegg skal fylkesvei 3248 Hagaveien omlegges og kobles inn på ny rundkjøring i nord. Eksisterende Bøplassen bru skal rives.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av flerbolighus, kontor og handel i Larvik, trinn 3 mfl
Totalt 93 boenheter samt næringslokaler ved Sanden Brygge. Trinnvis utbygging. 5000 m2 med næringslokaler i 2 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Svelvik. trinn 1
Strandgaten 21-25 mfl. Gnr/bnr: 17/1, 18,19 og 18/1 og 31. Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal 20120 til 1.kvartal 2021, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.06.2019. Totalt 90 st leiligheter og 13 stk småhus på eiendommen.
Ombygg av sykehjem til omsorgsleiligheter og leiligheter for RMU i Nøtterøy
Nabobygget til Gipø Øst. Parkeringsanlegg for ca 65 plasser.
Nybygg av flytende boliger og småbåthavn i Horten
Utvikles paralelt med prosjekt: Indre Havneby, ny bydel. Indre Havneby as representerer grunneiere og har intensjonsavtale med kommunen om å stå for utviklingen av flytende boliger og småbåthavn.
Ny-og ombygging til hybelbygg for pilotskolen i Sandefjord
Planen omfatter 2 nåværende bygg i Hangarveien 21, samt ett nybygg. Gnr/bnr: 27/24, 35, 38, 39, 40.
Ny gang og sykkelvei i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ny tunnel og omlegging av vei på Fylkesveg 213 Kveldsvika i Larvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Steinsprang, is.
Ny-/ombygg av leiligheter og ombygg/riving av butikk i Sande
Hensikten med prosjektet er at bruke tomten til Sandesentret på en effektivere måte.
Nybygg av blokk og rekkehus i Sandefjord
21 boenheter fordelt på blokker og rekkehus planlegges. Antatt start.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: