Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vennesla

Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Moseidmoen, trinn 3
Infrastruktur er under opparbeidelse.
Nybygg av boliger i Vennesla
Planlegger ca 80-100 boenheter. Planområdet er på ca 300 daa.
Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Etablering av ny kirke i Vennesla
Nytt kirkebygg med kirkesal for ca 400 personer, menighetssal for ca 200 personer, kontorfasiliteter og aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeidet.
Fv 405 Veråsvegen-Åmdal, gang og sykkelveg
4300m. Også grøftarbeider. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Veråsvegen-Monreset, nybygg av gang og sykkelveg
2500m. ÅDT 250. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Bruvegen-Nesvegen, sykkelfelt med gang og sykkelveg
2400m. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Grovane-Kile, ny turveg
25000m. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Bruvegen-Snømyr, sykkelfelt med fortau mm
1850m. ÅDT Fv 405; 9730, Fv 453; 2800. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Sentrumsvegen-rundkjøring Kilane, sykkelfelt med gs-veg
2500m. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Snømyr-Kristiansand kommune, gang og sykkelveg
1500m. Grøfter. ÅDT 9730 på Fv 405 og 2800 på Fv 453. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Grovane-Drivenes, ny turveg
1600m. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Fv 405 Skolevegen-Auravegen, sykkelfelt med gang og sykkelveg
1000m. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring.
Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg på Lomtjønn, øst for Vennesla sentrum
Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg for kommunens forvaltning, drift og vedlikeholdsavdeling. Ca 500 m2.
Fv 405 Nesvegen-kryss Veråsvegen, sykkelfelt med fortau
Rundkjøring 40m i diameter. Del av forslag til kommunedelplan i Vennesla for sykkel. Ligger ute til offentlig høring. Mulig avklaring om prioritering av prosjekter og fremdrift våren 2014.
Oppgradering alternativt riving av dam i Vennesla
Dammen har behov for rehabilitering dersom den ikke fjernes.
Utbygging av bredbåndsnett i Vennesla kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: