Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sirdal

Rasgjerde og skredvoll på Fylkesveg 975 Kviturvika i Sirdal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Skredtype snø, stein.
Nybygg av hytter på Tjørhomfjellet, trinn 3
Bygg 11, 12 og 13. Totalt 13 bygg og 52 boenheter på Tjørhomfjellet Panorama Odden.
Ny 132 kV-kabel i Sirdal kommune
Fra Finså kraftverk til Ertsmyra transformatorstasjon. 4,6 km lang.
Fylkesveg 45/468/975 GP-krysset i Sinnes i Sirdal, ny rundkjøring
400m. Også gang og sykkelveg mot Tjørhomfjellet.
Nybygg av kraftvitensenter i Sirdal kommune
Ett kraftvitensenter for informasjon, studier og undervisning med mere.
Rassikring på Fv 975 Orthevann II i Sirdal
Felles kontrakt for Sauhella, Kviturvika og Orthevann II.
Rassikring på Fv 975 Sauhella i Sirdal
Felles kontrakt for Sauhella, Kviturvika og Orthevann II.
Oppgradering av vannverk i Sinnes
Oppgradere til 42 l/s med UV.
Oppgradering av omsorgsboliger på Tonstad i Sirdal kommune
Oppgradering av tak, baderom, oppholdsrom, ventilasjonsanlegg, malerarbeid, dører og vinduer, m.v.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: