Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Søgne

Nytt boligområde på Hamreheia i Søgne
Ca 200-300 boliger. Ca 100 mål.
Nybygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 1
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av blokkleiligheter og forretninger i Søgne
Matvarebutikk i første etasje. 6-7 etasjer.
Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Nybygg av leiligheter i Tangvall
Grunneier: Oasen Bibelsenter.
Ombygg av renseanlegg i Søgne
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av vei og veikryss i Søgne
Avhengig boligutbygging på Kjellandsheia.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Infrastruktur før boligområde i Kjellandsheia, Søgne, trinn 2
Infrastruktur for ca. 60 enheter. Totalt 450 boenheter på feltet.
Utbygging av bredbåndsnett i Søgne kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Flytting av antikvarisk bygg fra Lunde til Søgnetunet
Flytting av et antikvarisk gårdsbygg fra Lunde til Søgne Gamle Prestegård. Målsettingen er at flytting og gjenoppbygging skal utføres etter antikvariske prinsipper. Bygningstekniske målsetting vil være å gjenoppbygge og tilpasse bygg til bruksformål uten å ødelegge byggets antikvariske verdier/kvaliteter. I forbindelse med flyttingen skal det reetableres et tilbygg (råbygg) på baksiden av bygget. Opsjon på ferdigstilling av råbygg (se eget prosjekt; Søgne bygdemuseum - tilbygg). Tak skal isoleres og vegger skal etterisoleres og vindtettes. Det skal også tilbys opsjon på utvendig isolering av gamlebygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: