Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Mandal

Ny E39 Mandal øst-Vigeland (Døle bru-Fardal), E39 Kristiansand-Sandnes
Ny 4-felts mototveg fra mandal øst til Mandalskrysset, samt 2-felts fylkesveg videre til Mandal by. 25 km. ÅDT 11 000. 4 tunneler (totalt 4 km). 16 bruer. 3 toplanskryss.
Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Påbygg av leiligheter i Mandal
Byggetips. Byggestart tidligst 2020.
Miljøsanering av betongdekke og bedding ved uteanlegg i Mandal
Miljøsanering på slippen i Mandal. Sanering oppe på eksisterende betongdekke og nede i beddingen, samt fjerning av porten til beddingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: