Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lindesnes

Nybygg av flerbrukshall i Lindesnes
Passivhus. Aktivitetsflate 25x45m. Parkeringsplass til ca 50 biler.
Utvidelse av kirkegård i Valle
Skal utvides med 1746 gravplasser.
Nybygg av slambehandlingsanlegg i Lindesnes
Tidlig planlagt prosjekt. Antatt kostnad.
Utbygging av bredbåndsnett i Lindesnes kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Ombygging av gymsal til klasserom ved skole i Lindesnes
Det planlegges 2 klasserom og 2 grupperom med tilhørende tekniske anlegg.
Etablering av autovern langs Gåsesten i Lindesnes
Autovern til Øvrenesveien og Gåsesten i 2018, Lysestøl og Opshus i 2019. Alt er forskjøvet til 2020.
Etablering av autovern langs Lysestøl i Lindesnes
Autovern til Øvrenesveien og Gåsesten i 2018, Lysestøl og Opshus i 2019. Alt er forskjøvet til 2020.
Etablering av autovern langs Opshus i Lindesnes
Autovern til Øvrenesveien og Gåsesten i 2018, Lysestøl og Opshus i 2019. Alt er forskjøvet til 2020.
Etablering av autovern langs Øvrenesveien i Lindesnes
Autovern til Øvrenesveien og Gåsesten i 2018, Lysestøl og Opshus i 2019. Alt er forskjøvet til 2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: