Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvinesdal

Nybygg av vindpark i Kvinesdal
315 MW. Ca 105 stk.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Kvinesdal
Effekt 5 MW. Produksjon 14,70 GWh. Ca 3000 meter jordkabel.
Nybygg av infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Utbygging av bredbåndsnett i Kvinesdal kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Kollektivtiltak langs Fv. 465 i Kvinesdal
Kontrakten er delt opp i 2 steder, Fv 926 Tjørsvågheimen i Flekkefjord kommune og Fv 465 Øyestranda i Kvinesdal kommune, hvor det skal bygges henholdsvis 2 og 1 kantstopp for buss.
Erosjonssikring ved skole og barnehage i Austerdalen, Kvinesdal
Det skal etableres plastring/støttemur en strekning langs Austerdalen skole og Austerdalen Barnehage for å hindre erosjon ved flom i Stokkelandsåna.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: