Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Flekkefjord

Nybygg av flerbrukshall på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider på eget prosjekt.
Nybygg av boliger i Flekkefjord
Ca 33 dekar. Gnr/Bnr: 61/2, 117.
Nybygg av redningssentral/nødetatsbygg i Flekkefjord kommune
Nybygg av nødetatsbygg ved Sørlandet sykehus, Flekkefjord.
Nybygg av enebolig i Gyland
Tidlig planlagt prosjekt. Tomtene selges til private.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Flekkefjord
Totalt ca. 450 boenheter med utbygging over flere år.
Nybygg av industriområde i Nuland
Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av boliger til rusavhengige med personalbase i Flekkefjord
Kommunen ønsker å anskaffe 4 boliger til rusavhenige og en tilknyttet personalbase. Opsjon på bygging av intill 3 småhus.
Etablering av infrastruktur på Uenesodden i Flekkefjord
Grunnarbeider for 3 ulike prosjekter.
Etablering av VA-anlegg i Tunveien i Flekkefjord
Grunnarbeider på eget prosjekt.
Utbygging av bredbåndsnett i Flekkefjord kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Kollektivtiltak langs Fv. 926 i Flekkefjord
Kontrakten er delt opp i 2 steder, Fv 926 Tjørsvågheimen i Flekkefjord kommune og Fv 465 Øyestranda i Kvinesdal kommune, hvor det skal bygges henholdsvis 2 og 1 kantstopp for buss.
Etablering av kompressorer for medisinsk trykkluftanlegg på sykehus i Flekkefjord
SSF har i dag en flaskebank og 2 kompressorer for medisinsk trykkluft. Sikkerhetsnormen for medisinske gassanlegg, SIS HB 370, beskriver at en må ha minimum 3 selvstendige anlegg, slik at man ved service og evt. havari fortsatt har redundant forsyning. Medisinsk trykkluft brukes bla. til pasientkritiske systemer som respirator og anestesirack. Kompressorene er ca. 20 år gamle og vanskelig å vedlikeholde på grunn av mangel på reservedeler. Begge enhetene skal derfor byttes ut. Leveransen innkluderer levering av kompressorer, installasjon, igangkjøring og bygningsmessige arbeider. I tillegg skal det gis tilbud på serviceavtaler for anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: