Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Farsund

Tilbygg av videregående skole i Farsund
Elevmasse på 543 elever. To bygg med sammenkobling via kulvert under bakken. Bygg A, B, C og D.
Nybygg av datalagringssenter i Farsund
Planområdet har en størrelse på 2220 daa.
Nybygg av boligområde i Farsund
En tomannsbolig på felt BF1 og 8 stk eneboliger på felt BF2-3
Utdyping av innseiling til Farsund
Utdyping av 2 grunner til kote -16,4 m. Utdyping av 1 grunne til kote -18,8 m . Mengder: ca 55.000 pfm3 fjell. Deponering: - Utfylling til landfylling - Sjødeponi
Utbygging av bredbåndsnett i Farsund kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.
Bergsikringstiltak i Farsund
Oppdraget omfatter bergsikring av ca 700 m fjellskjæring med høyde fra ca 10-25 m. Området er i dag under opparbeidelse til næringstomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: