Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Åseral

Nybygg av kraftverk i Åseral
Produksjon; 9,10 GWh.
Nybygg av kraftverk i Åseral
Stasjonsbygg ca 200-300 m2. 21 MW. Hører sammen med Langevatn og Nåvatn tunnel. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk i Åseral
Produksjon 4,54 GWh.
Nytt undertak mm til rådhus i Åseral
Nytt undertak med lekter, sløyfer og takstein + graderenner, beslag og takrenner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: