Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tromsø

Ny bydel i Tromsø
Bengt Erik Paulsen eier 45 daa av 800 daa. 700-800 boliger. Langnes vest ligger rett ved Tromsø lufthavn.
Etablering av nytt boligområde i Tromsø
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Nybygg av boliger og butikk på Nordmannsgård i Tromsø
Ca. 550 boliger fordelt på 12 rekkehusprosjekter og 10 leilighetsprosjekter.
Nybygg av fritidsboliger i Tromsø, fase 2
Området er på ca. 400 mål.
Nybygg av boliger i Tromsø
Tomten er 166 mål. Planer om 400-420 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Tromsø
Totalt planlegges 455 nye boliger på Åsgårdmarka.
Nybygg av leiligheter på Tromsøya i Tromsø
To høyblokk på 10 og 22 etasjer. I tillegg er det planlagt to lavere blokker på fire etasjer. Utbedring av Nordøyvegen for gående og syklende.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Tromsø
Næringsarealer i plan 1 og 2 (3435 m2). Kvartalet som omkranses av Rådhusgata, Grønnegata, Vestregata og Skankesmuget. Gnr/bnr: 200/475, 476, 473, 478, 480, 1283, 1852, 3960 , 3959 og deler av 200/1.
Nytt boligområde på Storelva i Tromsø
Ca. 17 mål. 100 leiligheter og 70 rekkehus.
Nybygg av boliger og næring i Tromsø, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av hotell-og forretningsbygg og rehabilitering av eksisterende bygg i Tromsø
Planlegger ett nytt på ca 12000 m2 og 10-12 etasjer. Eksisterende bygg må rehabiliteres utvendigt og innvendigt.
Nybygg av terminal og logistikkhavn på Breivika i Tromsø
Posten og Bring samlokaliserer all logistikk.
Nybygg av flerbolighus i Tromsø, trinn 2
Lås og beslag - Låsesmeden Tromsø AS. Badekabiner - Part Construction AB
Nybygg av hotell i Tromsø
Moxy Hotels. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tromsø, trinn 2 mfl
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Prosjektet skal bygges mellom Forsøket og Erik Vangbergs gate.
Nybygg av boliger og næring i Tromsø, trinn 2
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Gnr/bnr: 200/944, 1818, 1820 mfl.
Nybygg av alpinanlegg i Tromsø, fase 1
Områder er på ca. 7.450 mål.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Nybygg av boligområde i Tromsø
55 dekar. Gnr/bnr: 116/1, 117/387.
Utvidelse av opplevelsessenter i Tromsø
Eiendomen eies idag av Statsbygg. Utendørsbasseng for seler.
Etablering av bussterminal i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Planlegges for 60-90 plasser for 1-5 åringer.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Leverandør av stålkonstruksjonen er Mārupes Metālmeistars, Valentins Grigorjevs.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Nytt industriområde i Tromsø
Gnr/bnr: 24/1, 25/1 mfl
Nybygg av kontor i Tromsø
Byggeklar tomt på Workinnmarka i Tromsø.
Etablering av infrastruktur for alpinområde i Tromsø
Hører med prosjektene; Arctic Center fase 1, 2 og 3. Infrastrukturen vil bli bygd ut gradevis over flere år.
Opparbeidelse av park i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tromsø, trinn 1
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Nybygg av omsorgsboliger/avlastningsboliger for barn og ungdom i Tromsø
9 omsorgsboliger med personalbase og 8 stk avlastningsplasser for barn og ungdom.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Illustrasjon; Arkitekt Stine Haugseth, Tromsø.
Nybygg av kraftverk i Tromsø kommune
Søknad er hos NVE avslått. Søknad ligger nå inne hos OED. 9,5 GWh. 5,5 km kabel 22 kV. Antatt start og kostnad.
Fangvoll på Fv 57 Bårdviksbukken II i Tromsø
Skredsikringsprosjekt Troms. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,68 (middels).
Nybygg av kraftverk i Stordal
Søknad er hos NVE avslått. Søknad ligger nå inne hos OED. Antatt start. Kostnad ukjent. 27,7 GWh.
Nybygg av barnehage i Tromsø
Minimum 4-avdelings barnehage.
Oppgradering av VVA i byområde i Tromsø, del 3
Totalkostnad er ca. 150 mill. kr for hele utbyggingen, som kommer å gå over en 5 års periode. Del 1-5.
Nybygg av kraftverk i Tromsø
Søknad om konsesjon er sendt inn til NVE. Antatt byggestart og kostnad. 13,30 GWh. Dam 50m x 4,5m. 950m 22 kV-linje.
Utbedring, oppgradering og sikkerhetstiltak ved veg i Tromsø
Etablering av gang- og sykkelfelt, kollektivfelt og fortau.
Nybygg av vannkraftverk i Tromsø
Konsesjon avslått. 12 GWh. Dam 30m x 5m. Vei 3,5 km. 2,5 km 22 kV-linje. Antatt byggestart og kostnad. Glassdør.
Nybygg av omsorgsbolig i Tromsø
Beboere med problematikk innen rus og psykiske lidelser. Til denne boligen skal det gjøres tekniske- og inventarmessige anskaffelser som er robuste, drifts- og bruker vennlige. Lokalisering er ikke avklart.
Nybygg av boliger på Hamna i Tromsø
Toftvegen og Ringvegen. 1,6-1,8 mål.
Nybygg av energisentral i Tromsø
Ombygging av 5 kommunale bygg på tilsammen ca. 13.000 m2, fra el-varme til vannbåren varme, inngår også. Se prosjekt Kroken ungdomsskole, Kroken barneskole, Kroken barnehage, Kroken idrettshall og Kroken Helsesenter.
Ombygg av politihus i Tromsø
Operasjonssentralen for brann (110) skal etableres på eksisterende takterrasse på politihuset. Prosjektet har et bruttoareal på ca. 380 m2. Ca. 130 m2 er nytt bruttoareal (takterrassen) pluss ca. 30 m2 for nytt teknisk rom på taket. Ca. 220 m2 BTA er ombygging av eksisterende arealer.
Utbedring av skoleveier i Tromsø kommune
Prosjektet innbefatter en utbedring av i alt 20 krysningspunkter i Tromsø, herunder på Kvaløya og Tromsøya nord. Hensikten med utbedringene er å gjøre utvalgte kritiske krysningspunkter for skolebarn tryggere, med det formål at barn skal kunne ferdes trygt til og fra egen skole. Utbedringene varierer i omfang mellom kryssene, men innebærer etablering av fortau, venteareal, skilt, oppmerking og belysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: