Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tranøy

Tunnelforbedringer på Fv 232 Kaperskaret tunnel vestre påhugg
Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,16. Portalforlengelse.
Etablering av nye friluftstoaletter i Tranøy nasjonalpark
Oppdragsgiver er et samarbeid mellom kommunene Berg, Lenvik, Tranøy, Torsken og Ånderdalen nasjonalpark. Samarbeidet ledes av Berg kommune. Oppdraget og prosjektet benevnes herved som Friluftstoaletter Senja. Fra 1.1.2020 overføres oppdraget til Senja kommune som alle deltakende kommuner innfusjoneres i. Det skal settes opp mot 10 friluftstoaletter (avhengig av finansiering) rundt om på Senja på de mest benyttede friluftsområder. I 2019 er det klart til å settes opp 5 toaletter. Berg kommune setter opp 3, mens Tranøy setter opp 2. Utover disse 5 skal prosjektet ha opsjon for resterende. Videreføringen er Senja kommune oppdragsgiver for.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: