Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Storfjord

Nybygg av driftbygning ved kirkegård i Skibotn
Bygging av driftbygning i tilknytning til Skibotn Kirkegård.
Etablering av fibertbasert høyhastighetsbredbånd i Storfjord
Fiberbasert høyhastighetsbredbånd fra Otern ut Lyngenfjorden på begge sider av denne frem til og med Falsnes på øst siden og mot kommune grensen til Lyngen på vest siden.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Nord-Troms/Vest-Finnmark, pakke 3
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: