Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skånland

Tillbygg på barneskole i Skånland
Det er for liten plass til barnetrinn 1-4 på paviljongen. Et tilbygg på ca. 250 kvm. vil kunne avhjelpe dette og legge til rette for større barnekull framover.
Rammeavtale for levering og montering av fjellduk m.m i Skånland
Felles kontrakt: Evenes, Tjeldsund og Skånland kommune.
Nybygg av vannkraftverk i Lavangen
Produksjon: 11,20 GWh. Ca 2 km rørgate.
Asfaltering i Skånland kommune 2019
Veiene og områdene er lokalisert tilknyttet postnumrene 9440 Evenskjer, 9445 Tovik og 9446 Grovfjord.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: