Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordreisa

Nybygg av leiligheter ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, 54 mfl
Fornying av VA-ledninger i Harstad
Fornying av VA - ledninger og kummer: ca 3500 m grøfter med overføringsvannledning, vannledning, spillvannsledning og overvannsledning, 1 plasstøpt vannkum, 42 prefabrikkerte kummer. Inntrekking/utblokking av overføringsledningen i store deler av traseen.
Nybygg av rekkehus ved Nordreisa
GNR/BNR: 43/4, 10, 22, 42, mfl
Nybygg av gravlund i Nordreisa
80 daa. Gravlunden skal tilsammen inneha ca. 1150 nye gravplasser. Gravfeltene skal tilrettelegges for kistegraver, urnegraver, og et gravfelt for andre trosretninger. Gnr/bnr: 11/1, 12/1, 12/1 fnr. 3, 12/28, 12/30, 13/5 og 13/119.
Rehabilitering av vannledninger i Nordreisa, del 2
Rehabilitering av vannledning i Sørkjøsen mellom Flyplassvegen og Skogly, og ny ledning mellom Bjørkelysvingen - Solbakken.
Etablering av ladestasjoner for elbiler i Nord-Troms/Vest-Finnmark, pakke 3
Forventes vare i drift innen utgangen av 2020. Pakke 1: Øst-Finnmark. Pakke 2: Midt-Finnmark. Pakke 3: Nord-Troms og Vest-Finnmark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: