Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Målselv

Nybygg av boliger i Øverbygd, Målselv
108,1 daa. Intill 30 stk tomter totalt.
Nybygg av hytter, restaurant, servicebygg og parkering mm i Målselv
40 hytter for utleie, restaurant, ishotell, servicebygg, parkering, hundegård og hundeløype.
Nybygg av boliger ved Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca 4 800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør / sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Tilbygg av hangar m.m på flystasjon i Målselv
I tillegg til selve hallen vil bygget inneholde inngangsparti, verksteder, garderober, kontorer, kantine, møterom, sanitæranlegg, lager og tekniske rom.
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur, trening- og øvelsescamp i Målselv
På Skjold er det et repetisjonsområde som skal nå utvikles til trening- og øvelsescamp for 2000 PAX. Campen skal inneholde forlegning, kjøkken, spiseområde, velferd, kontor, trening, sykestue, verksted, lager, logistikk og parkeringsplasser mm. Denne entreprise omfatter teknisk infrastruktur og opsjon på skallbygg/haller som kan fleksibelt innredes tilpasset ulike behov.
Nybygg av kraftverk i Målselv
Produksjon: 5,7 GWh. Tiltakshaver er Skarelva Kraft v/Tinfos AS.
Utbygging av bredbåndsnett i Nedre Bardu
30 Mbit/s. Målselv/Bardu og opp mot Setermoen.
Vintervedlikehold på veier og plasser i Troms
Gjelder Bardufoss vgs (Rustahøgda), Internatområdet (Sundlia), 6-mannsboligen (Sundlia), skolested Flyfag (hangar ved Bardufoss lufthavn), skolested Høgtun (Olsborg).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: