Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lyngen

Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Lyngen
Det vil bli installert to Pelton-turbiner med en samlet maksimal slukeevne på 1450 l/s. Installert effekt blir 7 MW. Kraftverket skal etter planen produsere 17,5GWh i et middels år. Det er planlagt en 150 meter lang vei frem til kraftstasjonen. Tilkoblingen til eksisterende 22 kV kraftlinje i området er planlagt som en kombinasjon av jordkabel og luftstrekk på totalt 440 meter.
Rehabilitering av bru i Lyngen
Eksisterende stålrør er i dårlig tilstand og skal byttes ut. Det er planlagt utbytting til nytt PVC-rør med betongvanger. Det er også behov for masseutskiftning og utkiling av ny veg mot eksisterende veg. Ca. 50 m til hver side av røret. Totalt utgjør prosjektet anleggelse av interims veg, utskiftning av rør og masseutskiftning og utkiling av ca. 150 m veg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: