Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lavangen

Asfaltering av veier i Levangen
Arbeidet omfatter følgende veistrekninger i kommunen: 1: Liaveien 2. Tennevollområdet: - Skavmodalveien - Sneverbakkveien - Moveien - Spansgårdveien - Lavangen skole 3. Fossbakken: - Hesjebakkan - Hesjebakkan, grusvei 4. Liaveien: - Grøfterensk

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: