Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvæfjord

Nybygg av terminal, parkeringsplass og trafikkplasser
1200kvm tørrlastarealer og ca 15000 kvm parkering- og manøvreringsarealer. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av kraftverk på Våtvoll
Konsesjon er gitt. Fremdrift er foreløpig uklart. 4,11 GWh. Vil utnytte et fall på 160m fra inntaket på kote 170 ned til kraftstasjonen som får utløp på kote 10. Byggestart tidligst 1. kvartal 2015.
Etablering av flerbrukshus i Kvæfjord
Samlokalisering av bibliotek, frivillingsentral, rus-og psykiatritjenesten medregnet Møtesplassen og folkeverksted.
Opprusting av veier på Borgenes i Kvæfjord
I forbindelse med nytt helsehus.
Overvåking/stenging på Fv 83 Pøylfjellet i Kvæfjord
Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snøskred. Prioriteringstall 3,32. Bruk av eks. beredskapsfergeleie.
Rensk, bolting, nett på Fv 83 Bogklubben i Kvæfjord
Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype stein, is. Prioriteringstall 3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: