Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karlsøy

Etablering av settefiskanlegg i Dåfjord, Troms
Planområdet utgjør ca. 56 daa. RAS-teknologi
Nybygg av industribygg i Karlsøy
Utbygging inklusive infrastruktur.
Nybygg av industriområde i Hansnes, Karlsøy
Utbygging inklusive infrastruktur.
Utvidelse av boligområde i Karlsøy
Tomtene selges til private utbyggere.
Utbedring av innseiling Vannavalen i Karlsøy
Det er i dag utfordrende å manøvrere som skyldes oppgrunning i farleden. Det skal utdypes til - 10 m og - 9 m.
Utbygging av bredbåndsnett i Karlsøy
Området Torsvåg - Vannareid - Burøysund - Vannahamre - Vannakammen - Lanesøyra - Sjåvika.
Etablering av småbåtshavn mm i Karlsøy
Gnr/bnr: 38/3 og 24. 30-40 båter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: