Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Harstad

Utvikling av Rødskjær havne- og industriområde i Harstad
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Utvidelse av sykehus og nytt parkeringshus i Harstad
Ca. 23 000 m2, fordelt på to volum, samt lysgård og mellombygg mellom eksisterende og nytt bygg. Parkeringshus i tre etasjer under bakkenivå ved sykehuset.
Riving av forretning/kontor og nybygg av parkeringshus, leiligheter og butikker i Harstad
Ca 300 stk parkeringsplasser. Leiligheter på toppen og forretning/butikker i 1 etasje.
Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av handelspark i Harstad, trinn 1
Trinn 2-3 se prosjekt; Nordlysparken trinn 2-3. Infrastruktur se prosjekt; Nordlysparken VVA. Kostnad er antydet.
Nybygg av hotell langs sjøkanten i Harstad
180 gjesterom og konferansefasiliteter med en storsal på 400 kvadratmeter.
Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Harstad
33 stk tomter med en kombinasjon av eneboligtomter og tomter for flermannsboliger.
Nybygg av parkeringsanlegg i Harstad
500-600 parkeringsplasser.
Nybygg av byggvarehandel på Gangsås næringspark i Harstad
BYA 4356 m2 eksklusive kaldtlager 1940 m2 (BYA).
Nybygg av to-og firemannsboliger i Harstad
Gnr/bnr: 50/45, 62, 626 og 1147‐1156.
Nybygg av boligfelt i Harstad
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av renseanlegg, sjøledning og pumpestasjoner i Harstad sør
Sentralt/felles renseanlegg for 4 eksisterende utslippspunkter, og øverføring av avløpsvannet via pumpeanlegg og sjøledninger. Ca. 8000 PE.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 600 personer, 18 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser. Totalt två bygg. Første bygg 1002 BTA og andre bygg 2005 BTA.
Nybygg av leiligheter i Harstad, bygg A
Totalt 5 stk leilighetsbygg med inntil 80 enheter.
Nybygg av havbad ved Harstad havn
25 meters basseng, sauna, garderober, serviceareal og et barnebasseng innenfor et areal på 30 x 40 meter. Forprosjektgruppen har bestått av: Kjersti Karijord Smørvik (prosjektleder), styret Grottebadet/UiT. Kjetil Christoffersen (sekretær), daglig leder Grottebadet. Trond Bottolfsen, UiT Handelshøgskolen. Rolf Olsen, ROC. Ivar Frans Hagenlund, Harstad havn. Børge Weines, Harstad kommune.
Nybygg av senter for funksjonshemmede i Harstad
Nybygg av 14 stk omsorgsboliger, 9 stk avlastningsleiligheter og dagsenter.
Påbygg av leiligheter i Harstad
Ny 4 etasje. 10-12 stk leiligheter.
Tilbygg av resurssenter ved ungdomsskole i Seljestad
Etablere et forsterket skoletilbud som et ressurssenter.
Nybygg av leilighetsbygg ved Art Gym i Harstad
Leilighetsbygg med 6 to- og treroms boenheter bygd parallelt med Eriks gate.
Nybygg av eneboliger i Harstad
Skånland næringspark. Gnr 56 bnr 595 og 596 og deler av gnr 56 bnr 71 og 590.
Oppgradering av idrettshall i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Oppgradering av Ottar Håløygs plass i Harstad
Fra forslag til budsjett 2018-2021.
Ombygging av leiligheter i Harstad
Gnr/bnr: 61/153, 187. Eksisterende boligbebyggelse på disse eiendommene skal bygges om og oppgraderes/fortettes. Dette vil medføre at antallet boenheter øker fra 4 til 5 i Skolegata 7 og fra 2 til 6 i Bjarne Erlingsøns gate 10.
Utbedring av kryss/ny rundkjøring, Rema-krysset Seljestad
Del av Harstadpakken. Også heving av rv 83 for å lage undergang og samle ankomsten for næringsområdet nedenfor riksvegen.
Rehabilitering av tak på industribygg i Harstad
Takareal er beregnet til ca. 1.650 m2. Eksisterende taktekke består av Protan EX vakuumtak.
Utskiftning av teleskopisk tribune i kulturhuset i Harstad
Leverandøren skall levere og montere et nytt teleskopisk amfi i Lillesalen i Harstad kulturhus.
Nybygg av fortau i Harstad
Fortau i Naustveien strekning mellom Hagebyveien og Trondenesveien. Ca. 36 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: