Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Berg

Nybygg av boliger i Senjahopen
Ca 80 stk boliger.
Utbedring av veg og tunnel på Fv 86 Hamn/Hamntunnel i Berg
Ca 2 km. I tillegg skal vegen utbedres ved Lesbervatn og Grashopkjosen.
Etablering av rasteplass ved nasjonal turistveg langs Fv. 252 Senja - Mefjordvær i Troms
Det skal etableres: oppstillingsplasser for bobil, tømmestasjon for bobil og buss, parkeringsplasser for reisende, bussholdeplass for turister og skolebarn, toalettbygg med venteareal og benker samt beplantning langs moloen.
Bred grøft på Fv 862 Steinfjordtunnelen Nord i Berg
Skredsikringsprosjekt Troms 2014-2023. Skredtype snø. Prioriteringstall 2,12.
Bredbåndsutbygging i Berg kommune
De aktuelle områdene er: Harstad kommune: A) Kilbotn B) Nordvika C) Sørvikmark D) Storvannet Syd og E) strekningen Fauskevåg til Tjeldsundbrua. Ibestad kommune: Klåpen – Årbostad på Andørja Bardu kommune: Området Utby –grense Målselv kommune i nedre Bardu. Berg kommune: 1) Steinfjord og 2) Straumsbotn – Løvdal Målselv kommune: Rundhaug – Øverbygd – Råvatn med tilhørende daler, Dividalen og Kirkesdalen. Storfjord kommune: A) Kvesmenes - Falsnes B) Melen til Elvevoll C) Storeng – Rasteby og D) Øvergårdsveien 2, Mortendalsveien 1-22, Nordlysveien 20, 22, 97 og 98.
Etablering av nye friluftstoaletter i Berg nasjonalpark
Oppdragsgiver er et samarbeid mellom kommunene Berg, Lenvik, Tranøy, Torsken og Ånderdalen nasjonalpark. Samarbeidet ledes av Berg kommune. Oppdraget og prosjektet benevnes herved som Friluftstoaletter Senja. Fra 1.1.2020 overføres oppdraget til Senja kommune som alle deltakende kommuner innfusjoneres i. Det skal settes opp mot 10 friluftstoaletter (avhengig av finansiering) rundt om på Senja på de mest benyttede friluftsområder. I 2019 er det klart til å settes opp 5 toaletter. Berg kommune setter opp 3, mens Tranøy setter opp 2. Utover disse 5 skal prosjektet ha opsjon for resterende. Videreføringen er Senja kommune oppdragsgiver for.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: