Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Balsfjord

Nybygg av hytter, sanitærsbygg og småbåtshavn mm på Sletteng i Balsfjord
22 nye fritidseiendommer, 4 utleiehytter i strandsonen, 4 sanitærsbygg hvorav 1 eksisterende, båtoppstillingsbygg, kafe/kiosk/bakeri med utleieenheter, småbåthavn.
Til- og ombygg av barnehage og personalavdeling i Balsfjord kommune
Bygging av ny personalavdeling på ca. 125 kvm. I tillegg skal tilbudet omfatte utviding av barnehagen på ca. 75 kvm. inklusiv overbygd inngangsparti. Arealet i eksisterende barnehage skal rehabiliteres.
Utbedring av bru i Balsfjord kommune
Utbedringsarbeider ved Elverum bru i Balsfjord kommune, beliggende på kommunal veg Elverumsveien over Tamokelva, ved Engvoll i Tamokdalen Oppdraget gjelder utskiftning av trevirke på bruoverbygging (brudekke og slitasje av tre), samt overflatebehandling av overkant av hovedbjelker(stål). Nytt rekkverk over brua og på landsider.
Anriking, dypstabelisering og asfaltering i Balsfjord kommune
Anriking, dypstabelisering og asfaltering av Fjellskardalen KV 9042.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: