Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Troms fylke

Nybygg av boliger og butikk på Nordmannsgård i Tromsø, felt 1
Antall boliger: 500 leiligheter og 250 rekkehus fordelt på 28 delfelter.
Nybygg av boliger og butikk på Nordmannsgård i Tromsø, felt 2 mfl
Antall boliger: 500 leiligheter og 250 rekkehus fordelt på 28 delfelter. Total kostnad: 2,8 mrd.
Nybygg av boliger på Kvaløya i Tromsø
Planer om en kombinasjon av eneboliger, rekkehus og terraserte boliger.
Etablering av nytt boligområde i Tromsø
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Utvikling av Rødskjær havne- og industriområde i Harstad
Utvidelse av omlag 850 mål næringsarealer. Utfylling i sjø av overskuddsmasser fra veiprosjekt på E10 og Kystverkets mudringsprosjekt i Tjeldsund. Gnr/bnr 27/5, 12, 21 mfl.
Nybygg av boliger i Tromsø
Tomten er 166 mål. Planer om 400-420 boliger. 3-5 etasjer.
Nybygg av boliger i Tromsø
Totalt planlegges 455 nye boliger på Åsgårdmarka.
Etablering av settefiskanlegg i Dåfjord, Troms
Planområdet utgjør ca. 56 daa. RAS-teknologi
Nybygg av leiligheter på Tromsøya i Tromsø
To høyblokk på 10 og 22 etasjer. I tillegg er det planlagt to lavere blokker på fire etasjer. Utbedring av Nordøyvegen for gående og syklende.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Tromsø
Næringsarealer i plan 1 og 2 (3435 m2). Kvartalet som omkranses av Rådhusgata, Grønnegata, Vestregata og Skankesmuget. Gnr/bnr: 200/475, 476, 473, 478, 480, 1283, 1852, 3960 , 3959 og deler av 200/1.
Nytt boligområde på Storelva i Tromsø
Ca. 17 mål. 100 leiligheter og 70 rekkehus.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 10000 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Utvidelse av kjøpesenter mm, Larsneset i Harstad
45 nye butikker og 400 nye parkeringsplasser er planlagt.
Nybygg av handelspark i Harstad, trinn 1
Trinn 2-3 se prosjekt; Nordlysparken trinn 2-3. Infrastruktur se prosjekt; Nordlysparken VVA. Kostnad er antydet.
Nybygg av hotell langs sjøkanten i Harstad
180 gjesterom og konferansefasiliteter med en storsal på 400 kvadratmeter.
Nybygg av boliger i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av hotell i Husadalen på Senja, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av hotell ved kaianlegget på Finnsnes, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Nybygg av hytteområde i Lenvik
Regulering godkjend. Byggestart er ikke fastsatt. Antydet ca. 100 tomter. Eventuelt også riving av eksisterende bygg. Gnr/bnr: 36/1,2,15,27,30,59,67,74 m.fl.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i Lenvik
Ca 3500 m2 med næring. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av kontor, verksted og lager i Tromsø
To alternativt tre bygg. 6000 m2 over mark og 3500 m2 under mark.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tromsø, trinn 2 mfl
Ca. 400 daa. Gnr/bnr 14/1, 10 og deler av 14/47.
Nybygg av hotell i Tromsø
Moxy Hotels. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 118/1016 m.fl.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 4
Planlagt prosjekt. Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Totalt 4 byggetrinn. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer. Antatt start og kostnad.
Nybygg av studentboliger i Tromsø, trinn 3
Det legges opp til 1000 studentboliger fordelt på 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Totalt 4 byggetrinn. Byggehøyden ligger i spennet mellom 3 og 12 etasjer. Antatt start og kostnad.
Kollektivfelt og trafikksikkerhetstiltak i Tromsø
Utvidelsen har som hovedmål å etablere kollektivfelt, sykkelfelt og fortau langs Stakkevollvegen fra krysset mot Johan Jensens gate ved rundkjørningen i Hansjordnesbukta i sør til Tverrforbindelsen/Erling Kjeldsnes veg i nord. 2,2 km.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Prosjektet skal bygges mellom Forsøket og Erik Vangbergs gate.
Nybygg av idrettshall i Tromsø
Seks ballflater og en innendørs friidrettsarena, samt kafé-område og noe tilskuerkapasitet. Et anlegg som kan benyttes til trening, seriespill/stevner og turneringer.
Nybygg av eneboliger og flermannsboliger i Harstad
33 stk tomter med en kombinasjon av eneboligtomter og tomter for flermannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Gnr/bnr: 200/944, 1818, 1820 mfl.
Nybygg av sykehjem i Hamnvik
Riving av sykehjem starter høsten 2020. Gnr/bnr: 87/50, 18, 64, 40.
Nybygg av byggvarehandel på Gangsås næringspark i Harstad
BYA 4356 m2 eksklusive kaldtlager 1940 m2 (BYA).
Rassikring/fjordkryssing på Fylkesveg 243 Sifjordbotn-Røyrnesbukta
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 91m. 45m bru.
Nybygg av boliger ved Målselv
Ferdig regulert eiendom med utbyggingsavtale på ca 4 800 m2 beliggende i solrikt lett skrånet terreng med utsikt mot sør / sør-vest. Kort vei til alle relevante servicefunksjoner som butikk, skole, barnehage m.v. Eiendommen kan bebygges med inntil 3 etg lavblokk + U-eg for parkering og boder, og/eller rekkehusløsninger. Rekkehus- og/eller leilighetsprosjekt. Totalt 32 rekkehus event. ca. 50 leiligeheter. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av idrettshall/normalhall på Storelva
Opsjoner knyttet til idrettsutstyr, materialvalg, klatrevegg/buldrevegg, tribuneløsning, tilknytting fjernvarme, parkeringsplasser, gangforbindelse etc.
Nybygg av bofellesskap i Tromsdalen
Tomten er på 1,5 mål.
Nybygg av boligområde i Tromsø
55 dekar. Gnr/bnr: 116/1, 117/387.
Nybygg av to-og firemannsboliger i Harstad
Gnr/bnr: 50/45, 62, 626 og 1147‐1156.
Nybygg av boligfelt i Harstad
17 eneboliger og 1 seksmannsbolig.
Nybygg av leiligheter på Hamneneset i Tromsø, trinn 2
Leverandør av ventilasjonsanlegg: Flexit AS.
Etablering av bussterminal i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Nybygg av næringsbygg i Kvæfjord
Utvikle et klima- og miljøvennlig jordforbedringsmiddel basert på biologisk materiale med hovedvekt på kompostert husdyrgjødsel.
Nybygg av leiligheter i Tromsø
Leverandør av stålkonstruksjonen er Mārupes Metālmeistars, Valentins Grigorjevs.
Riving- og utvidelse av hotell/konferansesenter i Harstad
Etablering av en konferansesal for rundt 600 personer, 18 nye hotellrom og 15 parkeringsplasser. Totalt två bygg. Første bygg 1002 BTA og andre bygg 2005 BTA.
Utvidelse av tannklinikk i Tromsø
Eventuelt påbygg med 2 etasjer eller frittstående bygg.
Utbedring av veg og tunnel på Fv 86 Hamn/Hamntunnel i Berg
Ca 2 km. I tillegg skal vegen utbedres ved Lesbervatn og Grashopkjosen.
Nybygg av boliger og kontor alternativt bevertning i Lenvik
Ca 600 m2 med kontor alternativt bevertning. Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Nybygg av enebolig og leiligheter i Harstad
Felt BFS: 1 enebolig. Felt BBB: 14 stk leiligheter. Gnr/bnr: 56/11, 12.
Ombygg av forretning samt påbygg av boliger i Brøstadbotn
Rehabilitering av forretningsbygg med ca 1930 kvm i 1 etasje samt påbygg av boliger i 2 etasje. 16-17 boliger.
Opparbeidelse av park i Tromsø
Felles utlysning for Prostneset park havneterminalen og Prostneset park bussterminal.
Utvidelse av hotell i Tromsø
Illustrasjon; Arkitekt Stine Haugseth, Tromsø.
Nybygg av terminal, parkeringsplass og trafikkplasser
1200kvm tørrlastarealer og ca 15000 kvm parkering- og manøvreringsarealer. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av omsorgsboliger/avlastningsboliger for barn og ungdom i Tromsø
9 omsorgsboliger med personalbase og 8 stk avlastningsplasser for barn og ungdom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: