Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vinje

Bru og ledevoller på E134 Gautesvik i Vinje
På prioriteringsliste for rassikring 2014-2023. Skredtype snøskred/flomskred. Prioriteringstall 2,88.
Etablering av VA-anlegg og vei for nytt boligfelt i Vinje
Vinje kommune skal etablere VA-anlegg og veg for nytt boligfelt i Øyfjell. VA-anlegget består av ledningsanlegg for vann, spillvann og overvann. Ledningsanlegget skal tilknyttes nyetablert ledningsanlegg i Kyrkjevegen ved etablerte kumsett. Det skal også bygges atkomstveg for boligfeltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: