Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tokke

Overbygg på Fv 806 Byrtedammen i Tokke
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype snøskred, sørpeskred.
Nett, rensk på Fv 45 Skafsåkleivene i Tokke
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.
Nett, bred grøft på Fv 38 Omdals verk i Tokke
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: