Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tinn

Nybygg av hytter og leiligheter i Tinn
Antall hytter og leiligheter er dessverre ukjent.
Riving og nybygg av barne- og ungdomsskole og flerbrukshus i Atrå
1-10 skole. Ferdigstilles 2 halvdel av 2020.
Nybygg av kraftverk i Tinn kommune
Produksjon 14,5 GWh. 150 m 22 kV-ledning (jord eller linje). Stål- alternativt betongkonstruksjon.
Nybygg av fritidsleiligheter på Gaustadblikk
Gnr/bnr: 120/179, 180. 43 stk leiligheter fordelt på 3 stk sammenhengende bygninger (27 stk leiligheter) og 4 firemannsboliger.
Nybygg av vernebygg på Vemork i Rjukan kommune
BYA 400-600 kvm. Nybygg av et vernebygg over ruineneav Tungtvannskjelleren og Hydrogenfabrikken på Vemork i Tinn kommune.
Nybygg av hytter i Skinnarbu
Prosjektet er utsatt. 30-40 hytter. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Asfaltering av vei i Tinn kommune 2019
A-B: Har lav, men akseptabel standard, og bør asfalteres innen tre år. B-C: Har kantskader, ujevnheter, sprekker og krakelleringer. C-D: Er ferdig utbedret med ny asfalt i 2018. Arbeidet omfatter bl.a nedfresing, fornyelse av bærelag og masse, bankettmasse på kanter, fjerning av torvkant, grøfterens, utbedring av sluk og renner, samt asfaltering.
Brøyting og rydding i Tinn
Anbudskonkurranse gjelder levering av brøyting og rydding av kommunale veier, gang- og sykkelveier og plasser i Trinn kommune.
Rensk, bolt på Fv 756 Steinsbøl i Tinn
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang.
Terrenginngrep på Fv 756 Gauset i Tinn
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Sørpe/flomskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: