Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skien

Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av forvaringsbygg på Skien fengsel
Børve og Borchsenius AS er ansvarlig konsulent for forprosjekteringen.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus i Skien, trinn 1
Totalentreprisekostnad: 136,3 mill. kr Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2 mfl
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger i Skien
Planlagt totalt ca 80 stk boenheter på eiendommen.
Nybygg av eneboliger i Skien
Planlagt totalt ca 80 stk boenheter på eiendommen.
Nybygg av lager og sjøkai i Skien
Sjøkai 12x40 meter.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Etablering av nytt fylkeshus i Skien
I forbindelse med sammenslåingen av Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Det skal utredes 4 alternative løsninger for nytt fylkeshus i Skien: a, bygga nytt fylkeshus. b, kjøpe eksisterende bygg. c, leie. d, bygge ut/bygge om eksisterende fylkeshus .
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 3
15 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 2
16 tomter med ene-og tomannsboliger.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Vestfoldbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av eneboliger i Skien
Tomter uten byggeklausul.
Ombygg av kryss till rundkjøring mm i Skien
Vei utvides med kollektivfelt. Del av Bypakke Grenland. Byggestart er avhengig beslutning fra stortinget. Samarbeid mellom Skien, Siljan, Porsgrunn kommuner, Telemark fylkeskommuner, Statens veivesen og Jernbaneverket.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Utskifting av ventilasjonsaggregat ved sykehus i Telemark (ST146327)
Det skal leveres og installeres et nytt ventilasjonsaggregat, isvannskjølemaskin og tørrkjøler med komplettrøranlegg, samt tillhørende VVS-automatikk og tavle. Varmeshuntentil aggregatet skal rives og erstattes med ny shunt og pumpe.
Rehabilitering av rekkverk på bru i Telemark
På Damfoss bru så skal gammelt rekkverk fjernes og nytt rekkverk settes opp i hele bruas lende og i tømmerfløteparken. Gammel kantdrager skal fjernes på brua ny kantdrager skal støpes. Gamle lysmaster fjernes og nye settes opp og tilhørende elektroarbeider.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Telemark
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Utarbeidelse av saneringsplan for avløp i Skien kommune
Utarbeidelse av saneringsplan avløp for hele Skien kommune.
Nett, rensk på Fv 357 Skotfossvegen/Kampekastet i Skien
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.
Rensk, bolt på Fv 36 Høgset i Skien
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
500 meter mellom Håvudvegen og Fylkeshuset.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
400 meter mellom Fylkeshuset og Valhallvegen .
Rensk og bolt på Fv 31 Luksefjell i Skien
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang, is.
Etablering av løfteplattformer i Norge
Anskaffelsen vil omfatte personheiser i sjakt (heretter løfteplattformer i sjakt), fastmonterte løfteplattformer, frittstående løfteplattformer, trappeheiser med sete, trappeheiser med plattform, tappeklatrere og ganghjelpemiddel for trapp - fastmontert, samt tilhørende tilbehør, reservedeler og tjenester til produktene. Gjelder hele Norge.
Rammeavtale for konsulenttjenester for ombygg av kirke i Norge
For kontrakten gjelder opsjon for kjøper til å forlenge kontrakten for inntil ytterligere 1+1 år.
Konsulenttjenester for fortettingspotensial og synergieffekter innenfor gangavstand fra knutepunktene i Porsgrunn og Skien
Formålet med prosjektet er å konkretisere fortettingspotensialet for bolig og næring innenfor gangavstand fra knutepunktene i Porsgrunn og Skien sentrum, og synliggjøre mulige synergigevinster ved en fortettingsstrategi. Fellesutlysning for Porsgrunn og Skien.
Risikoanalyser på veg med hensyn til naturfare og kost-nyttevurderinger
Vurdering av muligheter for videre implementering av FoU-prosjektene ROADAPT (Roads og Today Adapted for Tomorrow, CEDR 2012 Call) og DETECTOR (Decision-support tools for embedding climate change thonking on road, CEDR Call 2015).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: