Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Siljan

Nybygg av barnehage på Torsholtjordet i Siljan kommune
3 avdelingers barnehage med 18 barn pr. avd. Det skal i tillegg opparbeides et utomhusanlegg med lekeareal, leker, sykkel-/gangveier, div. uteplasser i inngjerdet barnehageområde, samt veier og plasser utenfor dette.
Nytt boligområde i Siljan
Tomtene selges til private.
Nett, rensk og bolt på Fv 215 Austad i Siljan
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang, is.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: