Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Seljord

Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Gnr/bnr: 46/58, 33 ,34, 8, 3, 65, 44, 16. Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet.
Utbedring av vei i Bø og Seljord
To parseller, Bukti og Stodi. Totalt 3 km.
Driftskontrakt 0802 Lifjell - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For riksveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-22 med opsjon på 1 + 1 år. For fylkesveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-2024 med opsjon på 1 + 1 år.
Etablering av støytiltak langs Rv. 36 på boliger og fritidsboliger i Telemark
Støytiltak på 4 boliger og 10 fritidsboliger på strekningen Rv.36 Bø-Seljord. Arbeidene på boligene kan omfatte både utvendige og innvendige bygnings- messige tiltak, samt tiltak på uteplass for å komme innenfor gjeldende krav. Fritidsboliger omfattes bare av tiltak på uteplasser.
Bred grøft på Fv 156 nord for Ulveneset i Seljord
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Is.
Bred grøft på Fv 156 Ulveneset i Seljord
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. ---is.
Utbygging av bredbånd i Telemark, Fyresdal
Fyresdal- Resterende ikke utbygde områder

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: