Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sauherad

Ny- og ombygg av barne-og ungdomsskole i Gvarv
Nytt bygg for 5-10 trinn og for 1-4 trinn skal bygget beholdes men tilpasses nybygget. Tilknyttet skolebygget er det i dag en idrettshall og svømmebasseng. Denne er planlagt utvidet med ca. 1.400 m2.
Driftskontrakt 0802 Lifjell - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For riksveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-22 med opsjon på 1 + 1 år. For fylkesveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-2024 med opsjon på 1 + 1 år.
Nybygg av kontor på Brenna i Sauherad
Et felles lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommune.
Separering av spillvanns- og overvannsledning i Notodden kommune
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2017-2020. Ca 600 m.
Terrenginngrep, rensk på Fv 360 Stegakleiv i Sauherad
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.
Etablering av slokkeanlegg på kirke i Bø, Telemark
Fellesutlysning for Nes kyrkje og Bø gamle kyrkje.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: