Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Porsgrunn

Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Rugtvedt i Porsgrunn
To nye bruer på tilsammen mer enn 600 meter, Blåfjelltunnelen på ca 350 meter.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
60-80 stk boenheter fordelt på leiligheter og eneboliger.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter. Gnr/bnr 3/1, 23
Riving og nybygg av sykehjem i Porsgrunn, trinn 2
Utredning utført i egen regi.
Riving og nybygg av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Nybygg av testsenter i Porsgrunn
4000-5000 kvm totalt.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5. Plassen 40 og 42.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk. Gnr/Bnr: 381/26, 381/57, 381/56, 381/5 m.fl.
Nybygg av verksted, lager og kontor i Porsgrunn
Ca 11 daa. Gnr./bnr. 200/3956, 200/1991, 200/1992, 200/1994 og deler av eiendommen 200/1989.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Rehabilitering av brygge i Porsgrunn
Bærekonstruksjonen på Østre Brygge er totalskadd på grunn av råte. Forholdene er verst på strekiningen Michel Seylmager's hus – Kafé K.
Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk på Herøya (Grenland) i Porsgrunn
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, blokk 1
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Ombygging-og påbygg av leiligheter og næring i Porsgrunn
Floodegården og SKK-bygget (Storgata 159 og 159 b).
Omb av kryss og nybygg av g/s-vei, Porsgrunn, Bypakke Grenland
Del av Bypakke Grenland. Linaaesgate, Gunder Solvesensgate, Drangedalsvegen, Norønnagata. Samarbeid mellom Bamble, Skien, Siljan, Porsgrunn kommuner, Telemark fylkeskommuner, Statens veivesen og Jernbaneverket.
Utfylling av Herøya industripark i Porsgrunn
120 daa. 1000000 kbm steinmasse.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus på Heistad i Porsgrunn
Regulert til boligformål. 6-8 leiligheter. 1285 m2 selges til boligformål.
Nybygg av handel -og næringsbygg på Bryn i Porsgrunn
REMA 1000: 1100 m2. Blomsterhandel: 250 m2. Veksthus: 200 m2.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger på Heistad i Porsgrunn
4 eneboliger og ca. 2 tomannsboliger/rekkehus.
Nybygg av leilighetsbygg i Porsgrunn
Gn/bnr. 39/168 og 39/21. 8 stk leilighetsenheter.
Etablering av infrastruktur for leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
Infrastruktur for 60-80 stk boenheter fordelt på leiligheter og eneboliger.
Rehabilitering av campus i Porsgrunn
Tiltakene er i hovedsak energitiltak for å redusere energiforbruk. Prosjektet omfatter utskifting og oppgradering av 6 luftaggregat med vav-styring og automasjon. Utskifting vinduer i fasade mot kontorer, forsøkshall, laboratorier plan 1 og 3 trapperom. Utskifting glass mot glassgata fra to til tre lag i glasstaket/vegger. Utskifting lysarmaturer med LED lys. Ny fordelingssentral for varmtvann (kilde fjernvarme). Automasjon og styring av sentral varme, ventilasjon og lys, derav nye radiatorer med ventilstyring.
Etablering av varmepumpe for ventilasjon på universitet i Porsgrunn
Byggene A og C har felles isvannsmaskin med luftkjøltkondensator som brukes til kjøling av ventilasjon. Denne isvannsmaskinen er nå defekt og må skiftes ut. Vi vil benytte anledningen til å installere varmepumpe som forsyner ventilasjonsaggregatene med varmtvann i den kalde årstida, men fungere som isvannsmaskin om sommeren.
Utbedring av overvannsproblem på parkeringsplass ved sykehjem i Porsgrunn
Det skal lages en oppbygging av innkjøringfeltet til Borgehaven sykehjem som hindrer overvann fra gate i å komme inn på parkeringsplass og videre ned i parkeringskjeller. På fortauet som går på tvers av den samme innkjøringen skal det utføres noen mindre tilpasninger med ekstra kantstein og asfaltering av kiler som tvinger overvannet ned i eksisterende slukrist.
Nett, rensk og bolt på Fv 2 Flåttenbakken i Porsgrunn
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.
Nett, rensk, bolt på Fv 60 Mørje i Porsgrunn
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.
Rensk, bolt på Fv 4 Ramberg i Porsgrunn
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: