Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nome

Nybygg av boliger på helsehustomta i Lunde
Hovedgata 55-57. Planområde: 15,7 daa. Ca. 20-30 leiligheter. Gnr/bnr: 101/7, 101/13 , 101/420.
Opprusting av bru i Ulefoss
Inspeksjoner av brua viser at det her må bygges en ny bru fordi rustskadene på bærende konstruksjoner har kommet for langt.
Nett, rensk på Fv 107 Strengen i Nome
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Steinsprnag, is.
Rensk, bolt på Fv 102 Tveitankroken i Nome
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: