Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kviteseid

Til- og ombygg av eksisterende servicebygg i Kviteseid
Brutto areal tilbygg: ca. 88 m2. Brutto areal eksisterende bygg: ca. 277 m2 (kun deler av dette berøres ved ombygging).
Nett, rensk, bolt på Fv 452 Dalanevegen i Kviteseid
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Is, jord/løsmasseskred.
Rensk på Fv 38 Vråliosen i Kviteseid
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.
Rensk og bolt på Fv 304 Fjågesund 1 i Kviteseid
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: