Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kragerø

Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø
500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av parkeringstunnel i Kragerø
Total lengde på 88 meter og en bredde på 17 meter.
Nybygg av kraftverk i Kragerø
Produksjon på 38,5 GWh. Kraftstasjonen bygges med skjæring i fjell. Konsesjon er gitt
Nybygg av skateanlegg i Kragerø
Kalstad Livsløpspark
Ombygging av kontor til leilighetshotell i Kragerø
15-20 rom. Bygging av franske balkonger.
Ombygg av andre etasje på Stabbestadbrygga til utleieleiligheter i Kragerø
Omregulering av andre etasje til leiligheter for ansatte på Kragerø Resort.
Brøyting av kommunale veier og plasser i Kragerø kommune 2019
Følgende roder inngår i denne anbudsrunden: Farsjø. Sannidal - skoler. Sannidal - kommunale veger. Vadfoss. Skåtøy. Marienlyst - parkering sykehus og sykehjem. Det kan tilbys på en eller flere roder.
Nett, rensk, bolt på Fv 210 Fossing i Kragerø
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Steinsprang.
Utvidelse av avfallsdeponi i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Nett, rensk og bolt på Fv 210 Ringsjø i Kragerø
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype Steinsprang, jord-/løsmasseskred.
Riving av dam på Grøtvann i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.
Takarbeider på barnehage i Kragerø
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: