Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjartdal

Driftskontrakt 0802 Lifjell - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For riksveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-22 med opsjon på 1 + 1 år. For fylkesveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-2024 med opsjon på 1 + 1 år.
Nybygg av kraftverk i Tuddal
Produksjon: 13,9 GWh Fall: 290 meter Rørgate: 2,3 km
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Hjartdal
Avventer konsesjon fra NVE. Effekt; 1,20 MW. Produksjon; 3,50 GWh. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: