Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Drangedal

Riving-og nybygg av barnehage i Drangedal
4 avdelinger, minimum 96 plasser og med fleksibel mulighet til å utvide til 108 plasser.
Nett, rensk og bolt på Fv 256 Kroken 2 i Drangedal
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype is, stein.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: