Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Bamble

Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Utvidelse av industriområde på Asdalstrand, trinn 1
ca 160 dekar. Områdes skal først fylles med masse. Byggherre skal mest sannsynlig bygge selv og selge tomter til utbyggere. 10-20 daa, blir utført i trinn 1.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av boliger i Bamble
Gnr/bnr: 77/2, 7.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra kirken til avkjøringen til Åby). Antatt start.
Rehabilitering av renseanlegg i Bamble
'Prosjektet omfatter skifte av maskin og prosessrør.
Nybygg av gang-og sykkelvei i Åby
1800 m (fra Åby vest). Antatt start.
Ombygg til fritidsboliger på hotell i Langesund
Gnr/bnr: 106/364, 945 og 352.
Opprusting av storsalen ved Sentrumsgården i Bamble
Opprusting av storsalen inklusive utvidelse til 300 sitteplasser.
Nybygg av va-ledning og høydebasseng i Bamble
Privat/offentlig samarbeidsprosjekt fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Nye vannledninger og nytt basseng i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Nytt høydebasseng (1500-2000 m3) och VA-ledninger ca 500 meter.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Start er ikke bestemt.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Byggestart er ikke bestemt. Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Kostnad er antatt av redaksjonen. Samordnes mest sannsynlig med bygging av E 18. 3000-4000 m ledning og 2 pumpestasjoner.
Nybygg av avløpsledning i Bamble
Byggestart er ikke bestemt. Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Byggetips. Privat/offentlig samarbeidsprosjekt fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Start er ikke bestemt.
Ombygging og nybygg av va-ledning og høydebasseng i Bamble
Byggetips. Privat/offentlig samarbeidsprosjekt fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Start er ikke bestemt.
Utskifting av va-ledning i Bamble
Byggetips. Privat/offentlig samarbeidsprosjekt fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Start er ikke bestemt.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Byggetips. Privat/offentlig samarbeidsprosjekt fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Start er ikke bestemt.
Nybygg av va-ledning i Bamble
Byggetips. Fra Hovedplan for vann og avløp 2014-2024. Start er ikke bestemt.
Nett på Fv 203 Omborgnesfjellet i Bamble
Prioriteringskategori lav på skredsikringsplan Region sør. Jord/løsmasseskred.
Nett, rensk, bolt på Fv 201 Tangvalkleiva i Bamble
Prioriteringskategori lav i skredsikringsplan Region sør. Skredtype jord-/løsmasseskred.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: