Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Telemark fylke

Bamble (49)
(16)
Drangedal (8)
Fyresdal (5)
Hjartdal (7)
Kragerø (33)
Kviteseid (7)
Nissedal (7)
Nome (13)
Notodden (34)
Porsgrunn (66)
Sauherad (20)
Seljord (13)
Siljan (11)
Skien (80)
Tinn (15)
Tokke (10)
Vinje (8)
Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø
500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av hytter i Kyrkjebygda
Opp til 600 enheter. Gnr/bnr: 8/1, 9/1, 10/1 og 2.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av handelspark i Bø
Totalt 20.000 kvm.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall på Grasmyr
Skolen dimensjoneres for 540 - 600 elever og prosjektet inkluderer kulturskole, basishall, ny idrettshall og svømmehall.
Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Gnr/bnr: 46/58, 33 ,34, 8, 3, 65, 44, 16. Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet.
Nytt signalsystem ERTMS i Norge
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Rugtvedt i Porsgrunn
To nye bruer på tilsammen mer enn 600 meter, Blåfjelltunnelen på ca 350 meter.
Nybygg av parkeringstunnel i Kragerø
Total lengde på 88 meter og en bredde på 17 meter.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Utbedring av vei i Bø og Seljord
To parseller, Bukti og Stodi. Totalt 3 km.
Utvidelse av industriområde på Asdalstrand, trinn 1
ca 160 dekar. Områdes skal først fylles med masse. Byggherre skal mest sannsynlig bygge selv og selge tomter til utbyggere. 10-20 daa, blir utført i trinn 1.
Nybygg av leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
60-80 stk boenheter fordelt på leiligheter og eneboliger.
Utvidelse av videregående skole i Porsgrunn
Samlokalisering av Prosgrunn VGS, avd Sør og Nord. Nytt skolebygg for ca 1235 elever.
Nybygg av forvaringsbygg på Skien fengsel
Børve og Borchsenius AS er ansvarlig konsulent for forprosjekteringen.
Nybygg av leiligheter og parkeringshus i Skien, trinn 1
Totalentreprisekostnad: 136,3 mill. kr Gnr/bnr: 300/5257, 5258, 5259 og 5260. Lietorvet Boligutvikling, som er eid av PBBL, Bratsberg Gruppen, Betonmast og FIHA Holding.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 120 enheter.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 2 mfl
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av næringsområde i Bamble
Infrastrukturen opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av rekkehus og tomannsboliger i Skien
Planlagt totalt ca 80 stk boenheter på eiendommen.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt ca 50-60 boenheter. Kan bli fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter. Gnr/bnr 3/1, 23
Nybygg av hytter og leiligheter i Tinn
Antall hytter og leiligheter er dessverre ukjent.
Riving og nybygg av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Riving og nybygg av sykehjem i Porsgrunn, trinn 2
Utredning utført i egen regi.
Nybygg av eneboliger i Skien
Planlagt totalt ca 80 stk boenheter på eiendommen.
Riving og nybygg av barne- og ungdomsskole og flerbrukshus i Atrå
1-10 skole. Ferdigstilles 2 halvdel av 2020.
Nybygg av boligområde i Bamle kommune
Totalt kan det bygges ca 50-60 boenheter på området.
Nybygg av lager og sjøkai i Skien
Sjøkai 12x40 meter.
Nybygg av leiligheter i Skien, trinn 1
Totalt 81 stk leiligheter på Bugten Brygge.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5. Plassen 40 og 42.
Nybygg av testsenter i Porsgrunn
4000-5000 kvm totalt.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Porsgrunn
Grunneier er Aaltvedt Betong AS. Oppføring av boligbebyggelse i form av ca. 18 boenheter som småhusbebyggelse og ca. 16 boenheter i en større boligblokk. Gnr/Bnr: 381/26, 381/57, 381/56, 381/5 m.fl.
Nybygg av infrastruktur for hyttefelt i Notodden
Infrastruktur for 240-260 hyttetomter.
Driftskontrakt for Nye Veier i Norge
Kontrakten gjelder: - E18 Tvedestrand - Arendal - E18 Rugtvedt – Dørdal - E6 Kolomoen - Arnkvern - E6 Arnkvern - Moelv - E39 Kristiansand Vest - Mandal Øst - E39 Mandal Øst – Mandal by - E6 Kvål - Melhus S Opsjon på 1 + 1 år. Også opsjon på E6 Storhove-Øyer om denne settes i drift i løpet av kontraktsperioden
Nybygg av verksted, lager og kontor i Porsgrunn
Ca 11 daa. Gnr./bnr. 200/3956, 200/1991, 200/1992, 200/1994 og deler av eiendommen 200/1989.
Ny- og ombygg av barne-og ungdomsskole i Gvarv
Nytt bygg for 5-10 trinn og for 1-4 trinn skal bygget beholdes men tilpasses nybygget. Tilknyttet skolebygget er det i dag en idrettshall og svømmebasseng. Denne er planlagt utvidet med ca. 1.400 m2.
Nybygg av flerbolighus på Heistad i Porsgrunn
22 boenheter og ca. 20 båtplasser.
Nybygg av boliger i Bamble
Gnr/bnr: 77/2, 7.
Driftskontrakt 0802 Lifjell - Fylkesveg 2019-2024 og Riksveg 2019-2022
For riksveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-22 med opsjon på 1 + 1 år. For fylkesveg gjelder kontrakten 1/9-19 til 31/8-2024 med opsjon på 1 + 1 år.
Nybygg av kraftverk i Kragerø
Produksjon på 38,5 GWh. Kraftstasjonen bygges med skjæring i fjell. Konsesjon er gitt
Nybygg av kraftverk i Tuddal
Produksjon: 13,9 GWh Fall: 290 meter Rørgate: 2,3 km
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, 2 st tomannsbolig.
Etablering av nytt fylkeshus i Skien
I forbindelse med sammenslåingen av Vestfold og Telemark Fylkeskommune. Det skal utredes 4 alternative løsninger for nytt fylkeshus i Skien: a, bygga nytt fylkeshus. b, kjøpe eksisterende bygg. c, leie. d, bygge ut/bygge om eksisterende fylkeshus .
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 2
16 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 3
15 tomter med ene-og tomannsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: