Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågsøy

Rehabilitering av videregående skole i Måløy
Rehabilitering av blokk A og D.
Utvidelse av ferjekaianlegg i Husevåg
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nye utslippsledninger i Tennebø pumpestasjon
Byggetips! Antydet byggestart.
Nett på Rv 15 Måløybrua-Kulaktkrysset
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype is. 40m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: