Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vågsøy

Utvidelse av ferjekaianlegg i Husevåg
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nett på Rv 15 Måløybrua-Kulaktkrysset
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype is. 40m.
Trafikksikkerhetstiltak langs Rv. 15 i Vågsøy
Utbedring av eksisterende gang- og sykkelveg. Enkelte punkt har setningsskader som må utbedres ved å fjerne massen, legge duk og fylle opp igjen. En del av arbeidet omfatter også reasfaltering av lengre strekk på gang- og sykkelvegen. Ca. 1200 m2 asfalt agb11. 2 stk. nye vegvisningsskilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: