Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stryn

Etablering av bredbåndsnett i Stryn
Sunde-Eide-Olden-Muristranda-Skarstein-Agjeld-Holen-Frøholm- Innvik-Utvik-Tistam.
Bytte av sporveksler og rehabilitering av tunnelspor i Lodalen
Bytte av flere sporveksler. Antar ca. 5 stk. Inkluderer også rehabilitering av to tunnelspor.
Strømforsyning til sporvekselvarme inkl. høy- og lavspent, Loenga
Punktlighetstiltak - Fornyelse Oslo Drammen
Rassikringstiltak på Rv 15 Nesjeelva i Stryn
Rute 6c. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 90m. Middels prioritert i skredsikringsplan.
Overbygg på Rv 15 Ospelitunnelen Nord i Stryn
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype tørrsnø. 90m.
Terrenginngrep på Rv 15 Lifonn i Stryn
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype tørrsnø, stein. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Rensk og bolting på Rv 15 Ospelitunnelen sør i Stryn
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 6c. Skredtype stein, bløtsnø/sørpeskred. 10m. Kostnad er ikke beregnet.
Energisparekontrakt på barne- og ungdomsskole i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på barneskole i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på barneskole og barnehage i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på kulturhus og svømmehall i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på omsorgssenter i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Energisparekontrakt på ungdomsskole i Stryn
Felles konkurranse for Stryn kulturhus/symjehall, Vikane omsorgssenter, Tonning skule, Stryn ungdomsskule, Olden skule, Nordsida skule og barnehage samt Oppstryn skule og barnehage.
Reasfaltering av kommunale veier i Stryn kommune 2019
Fellesutlysning for: Randabygda/Hopland, Wallhallavegen, Stegen G/S-vei og Innvik. Total kostnad 1 mnok. Antatt forbruk på om lag 870 tonn, der mesteparten er på vei i Randabygda/Hopland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: