Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogndal

Utbygging av videregående skole (nytt vitensenter) i Sogndal avdeling i Kaupanger
Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill i to ulike faser. I den første fasen, samspillsfasen vil leverandøren som tildeles kontrakt være ansvarlig for å videreutvikle sitt tilbud frem til ett endelig forprosjekt. Utviklingen skal skje i tett samarbeid med oppdragsgiver. Søknad om rammetillatelse og eventuelle andre planavklaringer vil skje i denne fasen. Dersom oppdragsgiver godkjenner forprosjektet vil prosjektet gå over i fase to, utførelsesfasen.
Nybygg av eneboliger og eventuelt tomannsboliger i Kaupanger
105/5, 27, 492, 388. 2-3 etasjer, 9-10 tomter.
Nybygg av flerbrukshall og parkeringskjeller på campus i Sogndal
Ny fleirbrukshall med parkeringskjellar og buldreanlegg.
Forlengelse av rullebane på Sogndal lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Ombygging til forretning i Sogndal
Ombygging fra parkeringsplasser til forretning i 2 etasje.
Nybygg av vannkraftverk, Bøyadalen i Sogndal
1,9 MW installert effekt og 6,8 GWh i produksjon.
Rassikringstiltak på Rv 55 Ylvisåker i Sogndal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype stein. 600m. Kostnad er ikke beregnet.
Rehabilitering av tak og vinduer samt maling av kommunehus i Sogndal
Sogndal kommune ønskjer å skifte taket, viduer samt male og utføre andre mindre byggearbeider på kommunehuset i sogndal. Det skal skiftast omlag 110 vinduer og 4 dører. Taket er omtrent 750m2.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 55 Sogndal - Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: