Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sogndal

Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Prosjektet er delt i 3 byggetrinn. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Utbygging av videregående skole i Sogndal avdeling i Kaupanger
Prosjektet vil bli organisert som en totalentreprise med samspill i to ulike faser. I den første fasen, samspillsfasen vil leverandøren som tildeles kontrakt være ansvarlig for å videreutvikle sitt tilbud frem til ett endelig forprosjekt. Utviklingen skal skje i tett samarbeid med oppdragsgiver. Søknad om rammetillatelse og eventuelle andre planavklaringer vil skje i denne fasen. Dersom oppdragsgiver godkjenner forprosjektet vil prosjektet gå over i fase to, utførelsesfasen.
Nybygg av hytter i Sogndal
35 byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Sogndal
Gnr/bnr: 23/66 og 109.
Nybygg av flerbrukshall og parkeringskjeller på campus i Sogndal
Ny fleirbrukshall med parkeringskjellar og buldreanlegg.
Forlengelse av rullebane på Sogndal lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Nybygg av vannkraftverk, Bøyadalen i Sogndal
1,9 MW installert effekt og 6,8 GWh i produksjon.
Utbedring av vei på Sogndal lufthamn Haukåsen
Eksisterende vei vurderes utvidet til tofeltsvei. Antatt byggestart.
Nybygg av hangar ved Haukåsen flyplass i Sogndal
Hangaren skal bygges for nattstasjonering av rutefly på Sogndal Lufthamn Haukåsen.
Lokale støytiltak langs Rv. 55 Fardal - Ylvisåker i Sogndal
Statens vegvesen Region vest har bygd ny gang- og sykkelveg mellom Fardal og Ylvisåker i Sogndal kommune. I den forbindelse skal det utføres støytiltak på 5 boliger i området som blant annet omfatter: Utskifting av vinduer og dører. Etterisolering av vegger og etasjeskillere. Tilhørende maler, murer, elektriker og flikkarbeider. Prosjektering og montering av balansert ventilasjonsanlegg.
Rassikringstiltak på Rv 55 Ylvisåker i Sogndal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype stein. 600m. Kostnad er ikke beregnet.
Oppsetting av friteksttavler på Fv. 55 Sogndal - Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal i Sogn og Fjordane
Totalt er det 11 lokasjoner med geografisk spredning i fylket. Fellesutlysning for: 1. Fv. 614 x Rv. 5 på Grov, retning mot Svelgen. 2. Fv. 50 x E16 i Aurland, retning mot E16. 3. Fv. 614 Stårheim ferjekai. 4. Fv. 55 Sogndal – Nestangen/Krossen, retning mot Sogndal. 5. Fv. 609 ved Ringstad, retning mot Førde. 6. Fv. 53 ved rundkøyring på Årdalstangen, retning mot Fodnes. 7. Fv. 616 Måløy ferjekai. 8. E39 x Fv. 55 i Vadheim, for innkommande trafikk frå Balestrand. 9. Fv. 609 x E39, på Fv. 609 for trafikk som skal til Askvoll. 10. Fv. 13 ved Moskog, for trafikk som skal til Gaularfjellet. 11. Fv. 610 ved Sande, for trafikk mot Gaularfjellet.
Rehabilitering av tak og vinduer samt maling av kommunehus i Sogndal
Sogndal kommune ønskjer å skifte taket, viduer samt male og utføre andre mindre byggearbeider på kommunehuset i sogndal. Det skal skiftast omlag 110 vinduer og 4 dører. Taket er omtrent 750m2.
Asfaltering av kommunale veier i Sogndal kommune
Fellesutlysning for: a. Eggja 850 m2 - limast. b. Gjerde 750m2 - limast. c. Haukareid bru - rv 5 1700 m2 - limast. d. Hodlekve - Rindabotnen 5800 m2. Opsjon for oppdragsgiver: e. Sidevegar Hodlekve - Rindabotnen 5600 m2. Total kostnad: 1,6 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: