Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Selje

Nybygg av vindkraftverk i Selje
Falck Renewables er med som investor. 9-11 stk. 21 megawatt.
Etablering av dypvannskai og utvidelse av eksisterende bygg i Moldefjorden, Selje
Fylling i sjø for å etablere djupvasskai, samt opne for utviding av eksisterande bygningsmassar. Gnr/bnr: 70/17, 8, 26.
Utbygging av bredbånd i Selje
Område: Kjøde-Årsheim og Drage-Hoddevik.
Forsterking av damanlegg i Selje
Fra budsjett 2019-2022.
Asfaltering av kommunale veier i Selje
Fellesutlysning for Selje, Ervik og Leikanger. Total kostnad: 2,4 mnok. Ervik: Strekning 1-3 fra fv.633 mot Ervik.
Asfaltering av kommunale veier i Selje
Fellesutlysning for Selje, Ervik og Leikanger. Total kostnad: 2,4 mnok. Leikanger: Grendahuset mot Korsen og byggefeltet øst for kyrkja.
Asfaltering av kommunale veier i Selje
Fellesutlysning for Selje, Ervik og Leikanger. Total kostnad: 2,4 mnok. Selje: Reset,bobilstasjonen Hamre, avkjørsel mot sykeheimen, gang og sykkelveg Djupedal, byggefelt Djupedal , veg nedre Berge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: