Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Naustdal

Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Utbedring av Fv 611 Sæle-Engebø i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger på Øvre Grimsethmarka i Naustdal
Gbnr 99/40, 153/2 og 153/4. 40 daa.
Nybygg av rekkehus i Naustdal
Underentreprenører får opsjon på trinn 2.
Ny bru på Fv 611 Vevring i Naustdal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: