Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Luster

Nybygging av pumpekraftverk i Luster
111,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Nybygg av kraftverk i Luster
Konsesjonssøknad er avslått hos NVE. 16,60 GWh. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Ny- og ombygg av bosenter i Gaupne
Nytt bygg over 2. plan med 8 leiligheter, fellesareal, trapperom og heis, carport svalgang, boder og uteområdet (750 m2). Rehabilitering av eksisterande Grandmo busenter som består av 4 stk leiligheter, fellesareal og teknisk rom ( 300 m2). Tilbygg med ny administrasjonsdel (150 m2).
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Nybygg av betongbru i Marifjøra, Luster
Betongbrubjelkar som ligger på lager i Gaupne skal brukes.
Etablering av infrastruktur for nye boligtomter i Skjolden
Infrastruktur for 5 nye boligtomter.
Rassikringstiltak på Fv 337 Sjoaberget i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 250m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: