Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Leikanger

Nybygg av flerbrukshavn i Leikanger
Prosjektet avhenger av utbyggingen av Stad skipstunnel. Planen er å ta vare på overskuddsmassene fra skipstunnelen. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Utvidelse og opprustning av fylkeshuset i Leikanger
Planlagt byggestart medio august og ferdigstillelse januar/februar 2020.
Ombygg og tilbygg av barnehage i Selje
Utvidelse med 1 avdeling, ombygging av eksisterende barnehage samt etablering av parkeringsplass.
Rehabilitering av fasade på flerbrukshall i Leikanger
Prosjektet omfatter rehabilitering av ca. 400 m2 fasade, etablering av nye beslag og gesims løsninger, etablering av nye takløsninger, utskifting av ca. 250 m2 med glas og etablering av ny vinduer og rømningsvei.
Rehabilitering av parkettgulv i idrettshall i Leikanger
Sliping av golv. Merke opp eksisterande banemerking + merking til kortbanehandball. Lakkere golv. Felttest av rehabilitert golv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: