Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Jølster

Ny portal på Rv 5 Fjærlandstunnelen vest i Jølster
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5c. Skredtype tørrsnø. 60m.
Rassikringstiltak på E39 Kvitesvora i Jølster
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype tørrsnø. 110m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E39 Brendestølsfonna i Jølster
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype tørrsnø. bløtsnø/sørpeskred. 80m.
Terrenginngrep på E39 Bakkefonna i Jølster
Byggetips. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype tørrsnø, stein. 800m.
Utfylling av fjord i Jølster
Arbeida består av: Planering av 115.000 pam3 i fylling i Kjøsnesfjorden. 1500 m2 Plastring. 260 m2 trapper av naturstein.
Rassikringstiltak på E39 Bjørset i Jølster
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4a. Skredtype flom. 940m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: